Beeldjes van Maria en de engel Gabriël

De twee kleine beeldjes in verguld brons stellen de Annunciatie voor. De vleugels van de engel zijn versierd met groen, geel en blauw email. De starre gezichten, statische houding en eenvoudige plooienval verraden de Romaanse stijl.

De beeldjes zijn dan ook zeer oud en maakten deel uit van de schat van de Sint-Donaaskerk waartoe wel meer geëmailleerde Romaanse edelsmeedkunst behoorde. Deze kerk was de zetel van de kanselarij van de graven van Vlaanderen. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze twee beeldjes deel uitmaakten van een grotere verzameling edelsmeedkunst die door graaf Diederik van de Elzas (1128-1168) geschonken werd bij zijn aftreden, of een donatie zijn van zijn opvolger Filips van de Elzas (1168-1191).

Het is onzeker waar deze beeldjes gemaakt zijn maar recent onderzoek wijst in de richting van het Maasland.

© 2021 Sint-Salvatorskathedraal Brugge