Grafmonument van Jean II Carondelet

Bisschop Carondelet ligt slapend op zijn linkerzij afgebeeld op een zwartmarmeren sarcofaag. Zijn gemijterd hoofd ligt op een kussen, gedeeltelijk ondersteund door de linkerhand. In de rechterhand houdt hij een gesloten boek met op de band de voorstelling van de onthoofding van Johannes. Zijn kazuifel is rijkelijk versierd met acanthusbladeren en op de kolom zijn God de Vader, Joannes de Evangelist, Petrus en Jakobus uitgebeeld in een renaissancedecor van bogen, pilasters en kroonlijsten. Het kruis is versierd met arabesken.

Het grafmonument van Carondelet was oorspronkelijk veel rijkelijker uitgerust en stond opgesteld in het koor van de Sint-Donaaskathedraal. Met de afbraak van deze kerk werd het monument gedeeltelijk overgebracht naar Sint-Salvators. Het is één van de fijnste renaissancebeeldhouwwerken die in Brugge bewaard zijn.

Jean II Carondelet (Dôle 1469-Mechelen 1544) werd in 1520 proost van het Sint-Donaaskapittel te Brugge en hierdoor ook kanselier van Vlaanderen. Hij bekleedde tal van kerkelijke ambten. Zo was hij aartsbisschop van Palermo, primaat van Sicilië, proost van Sint-Walburga te Veurne en van Saint-Piot te Séclin. Hij was de vertrouwensman van Margaretha van Oostenrijk en bevriend met Erasmus.

© 2021 Sint-Salvatorskathedraal Brugge