Het Laatste Avondmaal (Triptiek van de Sacrabroederschap)

Op het middenluik zegent Christus het brood in aanwezigheid van de twaalf apostelen. Links vooraan, met de rug naar de toeschouwer gekeerd herkennen we Judas met een geldbeurs in de hand. Het Laatste Avondmaal speelt zich af in een Renaissance interieur met op de achtergrond vier Ionische zuilen en een open venster met zicht op een stad.

Op de zijluiken vindt men oudtestamentische voorafbeeldingen van de eucharistie. Op het linkerpaneel De ontmoeting van Abraham en Melchisedech. Abraham, in antieke uitrusting stapt op Melchisedech af die brood en wijn in de handen houdt. De man met de tulband achter Melchisedech zou het zelfportret van Pieter Pourbus zijn.

Op het rechterluik zien we Elias onder de jeneverboom. Elias wordt op wonderbaarlijke wijze gevoed door een engel met op de achtergrond de stad Bersabe in Juda.

De gesloten luiken stellen de Mis van de Heilige Gregorius voor. Beide panelen vormen een doorlopende ruimte met links het Mirakel van de Heilige Gregorius waarbij Christus aan Gregorius verschijnt tijdens de consecratie. Het linkerluik toont de geknielde leden van het broederschap van het Heilig Sacrament die als het ware deelnemen aan het mysterie. Het betreft hier echte portretten van de leden, een genre waar Pieter Pourbus specialist in was.

Deze triptiek is geschilderd in opdracht van deze broederschap en was bestemd voor het altaar van de askapel van de Sint-Salvatorskerk.

© 2021 Sint-Salvatorskathedraal Brugge