Schrijn van de Zalige Karel de Goede

Het kistvormig koperen schrijn in neoromaanse stijl is afgedekt met een zadeldak. Op de langszijden zijn er telkens drie nissen met zittende beelden van markgraaf Leopold III van Babenberg, Karel de Grote, Knut IV (koning van Denemarken en vader van Karel de Goede), hertog Knut (neef van Karel de Goede), paus Urbanus II en Ladislas I (koning van Hongarije).

De korte zijden hebben één nis met op de ene kant Christus geflankeerd door Norbertus en Idesbald (abt van Ter Duinen en aan de andere zijde Karel de Goede tussen Jan van Waasten (bisschop van Terwaan) en Gervinus (abt van Oudenburg).

Op de benedenboorden zien we de wapenschilden van steden, pausen, bisschoppen en andere personen die financieel bijdroegen om dit schrijn te vervaardigen. Boven de dubbele voluten op het dak staat het wapen van Vlaanderen met daarboven een kroon geschonken door Maria-Hendrika, koningin van België. Het schrijn bevat 1588 edelstenen, halfedelstenen en parels.

Karel de Goede, graaf van Vlaanderen werd op 2 maart 1127 vermoord in de Sint-Donaaskerk te Brugge. Dit leidde tot een eeuwenlange volksdevotie. In 1882 werd de graaf zalig verklaard door paus Leo XIII (1878-1903). In hetzelfde jaar werd Karel de Goede uitgeroepen tot tweede patroon van de stad Brugge en van het bisdom Brugge. Naar aanleiding hiervan werd opdracht gegeven aan J. Bethune om een monumentaal nieuw schrijn te ontwerpen.

© 2021 Sint-Salvatorskathedraal Brugge