Welkom...

Beste bezoeker,

u bent bijzonder welkom in de kathedraal van Sint-Salvator,
deze plaats van stilte in het hart van de stad.

Zowel de architectuur als het interieur verwijzen naar God
als schuilplaats voor onze ziel,
als beschutting in tijden van nood,
als Gastheer.

Die eigenschappen van God
kan je ook in Zijn huis herkennen.
Er is vrije toegang voor iedereen,
je hoeft geen geloofsbrieven voor te leggen…

God is pure goedheid
die geeft zonder iets terug te vragen.
Daarover vertellen de kunstwerken,
gebeden en vieringen in deze ruimte,
de Bijbelse verhalen en
nog het meest de evangeliën over Jezus.
Hij is zelf de Open Ruimte
die mensen leven geeft en redding biedt,
zoals zijn naam Salvator zegt.

Namens Hem en zijn kerkgemeenschap
begroet ik u heel hartelijk.

+ Lode Aerts

bisschop van Brugge

... in de Sint-Salvatorskathedraal

De Sint-Salvatorskathedraal staat als bisschopskerk van het bisdom Brugge ten dienste van de diocesane gemeenschap. Ze herbergt als kapittelkerk het kathedraalkapittel en is ook als parochiekerk opgenomen in de pastorale eenheid Sint-Donatianus.

De kathedraal verwelkomt iedereen die wil kennismaken met haar uniek cultureel en religieus erfgoed en wil hiermee de vorming, de persoonlijke ontwikkeling en de spirituele groei van deze (be)-zoekers bevorderen.

De kathedraal is tegelijkertijd een sacrale ruimte, een plaats van gebed, reflectie en Godsontmoeting.
Vanuit haar christelijke identiteit staat ze open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of filosofische overtuiging en maakt ze het mogelijk om kennis te maken met de christelijke en kerkelijke traditie.

Van romaans tot neogotiek

Het machtig en imponerend gebouw maakt deel uit van de Brugse skyline en elke hoek of kant heeft wel zijn geschiedenis of geheim. De buitenkant van de kathedraal doet door het zware metselwerk in baksteen denken aan een versterkte burcht; het interieur voert je binnen in de mystieke sfeer van de Middeleeuwen. Reeds in 1489 noemde paus Innocentius VIII deze kerk “merkwaardig en prachtig” (“dignum et admodum sumptuosum opus”).

  • De (beneden-)toren dateert uit de 11 de eeuw.
  • De bouw van de huidige kerk kan grosso modo tussen 1275 en 1527 gesitueerd worden.
  • De neoromaanse torenbekroning kwam tot stand kwam tussen 1844 en 1871.
  • In 1912 tenslotte werd gestart met de bouw van het neogotische kapittelgebouw.

Rijk religieus kunstpatrimonium

Het ongemeen rijke religieuze kunstpatrimonium, werk van zowel Brugse als andere kunstenaars, in verschillende stijlen en met invloeden uit heel Europa biedt een overzicht van de kunst van romaans tot heden.

Veel kunstschatten kwamen na de Franse overheersing uit gesloopte kerken en kloosters in Sint-Salvators terecht: van de Minderbroeders, de Predikheren, de Karmelieten, de Augustijnen, de Eeckhoute abdij en de Sint-Trudo abdij. Maar bovenal uit de voormalige Sint-Donaaskathedraal, de illustere voorganger van de huidige kathedraal die op deze manier voortleeft in Sint-Salvators.

De Sint-Salvatorskathedraal herbergt schilderijen, beelden, edelsmeedwerk, praalgraven, muurschilderingen, een uniek laat-gotisch koorgestoelte, laat-barokke wandtapijten, neogotische glasramen… De meest kwetsbare en kostbaarste van deze kunstwerken werden ondergebracht in de Schatkamer.